Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne Ağaç Bayramları
120 ₺

Yayıncı: Ormuh

ÖN BİLGİ

Dünyada “ağaç günü” ismiyle yapılan toplu fidan dikme etkinliğinin bir benzeri ülkemizde “ağaç bayramı” olarak 100 yıldan fazladır aralıksız kutlanmaktadır. Hatta ülkemizde yaşanan savaşlar, işgaller vb. zorluklar dahi bu güzel etkinliğin yapılmasına engel olamamıştır. Kahraman askerlerimiz Çanakkale’yi geçilmez yaparken onların evlatları ağaç bayramına gitmeye hazırlanıyordu. Bir dönem sonra İngiliz işgali altındaki İstanbul’da ü. gün üst üste ağaç bayramı tertip ediliyordu. Daha ötesi bugün ağaçlandırma yoluyla elde ettiğimiz orman alanlarının birçoğunun ilk fidanı ağaç bayramlarında dikilmiştir.

Açıklama

Dünyada “ağaç günü” ismiyle yapılan toplu fidan dikme etkinliğinin bir benzeri ülkemizde “ağaç bayramı” olarak 100 yıldan fazladır aralıksız kutlanmaktadır. Hatta ülkemizde yaşanan savaşlar, işgaller vb. zorluklar dahi bu güzel etkinliğin yapılmasına engel olamamıştır. Kahraman askerlerimiz Çanakkale’yi geçilmez yaparken onların evlatları ağaç bayramına gitmeye hazırlanıyordu. Bir dönem sonra İngiliz işgali altındaki İstanbul’da üç gün üst üste ağaç bayramı tertip ediliyordu. Daha ötesi bugün ağaçlandırma yoluyla elde ettiğimiz orman alanlarının birçoğunun ilk fidanı ağaç bayramlarında dikilmiştir.

Ancak asırlık mazisine rağmen ağaç bayramlarının toplumda bilinirliğinin az olduğunu da üzülerek söylemek lazımdır. Ormancılık tarihi konusunda geniş araştırmaları olan Orman Mühendisi Halil Kutluk benzer kaygılarla 1964 yılında yazmış olduğu makalesinde ağaçlandırma ve ağaç bayramlarının tarihinin mutlaka bir bilimsel çalışmaya dönüştürülmesini istemiştir. 1976 yılında kaybettiğimiz Halil Kutluk Bey’in mesleki vasiyetinin bugüne kadar yerine getirilmemiş olması beni böyle bir çalışmaya sevk etti.

Bu bakımdan arşiv belgeleri ışığında ağaç bayramlarının tarihi serüvenini araştırmak ve elde edilen bilgilerle toplumda bir farkındalık oluşturmak maksadıyla bilimsel çalışmalara başladık. Özellikle bu kitabın temel alındığı yüksek lisans tezinin hazırlanmasında yardımlarını esirgemeyen danışman hocam Prof. Dr. Mustafa Yılmaz’a, jüri üyeleri Doç. Dr. Neşat Erkan ve Dr. Öğretim Üyesi Murat Köse’ye saygılarımla teşekkür ediyorum.

Bu bilimsel çalışmanın kitaba dönüşmesini sağlayan ve beni bu konuda destekleyen Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanımız Hasan Türkyılmaz’a ve Yönetim Kurulu Üyesi Orman Yüksek Mühendisi İsmail Hakkı Güney’e bu vesile ile çok teşekkür ederim.

Ayrıca fikirleriyle çalışmaya zenginlik katan ve ağaç bayramlarıyla ilgili fotoğraf araştırmasında yoğun emek harcayan değerli dostum Aykut İnce’ye teşekkür bir borç biliyorum.

Son olarak çalışmalarım sırasında bana sabır gösteren eşim ve çocuklarıma da hususi olarak teşekkür ediyorum.